...39533
...43487
...83020
........78

1.Ботаника.....260
2.Химия.....241
3.Медицина.....220
4.Остарели.....185
5.Разговорен език.....166
6.Зоология.....138
7.Физика......82
8.Анатомия......81
9.Литература......75
10.Биология......72
11.Музика......72
12.Философия......52
13.История......48
14.Техника......40
15.Право......38
16.Спорт......36
17.Минералогия......33
18.Геометрия......29
19.Математика......26
20.Геология......26